รายงานการติดตามดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในเขตครวจราชการที่ 4 และ 5

เขียนโดย Super User

รายงานการติดตามดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในเขตครวจราชการที่ 4 และ 5

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

http://www.research.moe.go.th/research/images/file/004.pdf