รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ปีงบประมาณ 2553

เขียนโดย jirawan

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ปีงบประมาณ 2553
โดย :ศึกษาธิ การ เขตตรวจราชการที่ 14
ปี พ.ศ. :2553
รายงานการวิจัย
http://www.reo14.moe.go.th/index.php/oldresearchs/research2553/235----14--2553-