การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันดำรงราชานุภาพ

เขียนโดย jirawan

การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล
โดย: สถาบันดำรงราชานุภาพ
ปี พ.ศ.:2554
เอกสารความรู้ สดร.
http://www.stabundamrong.go.th/web/book/54/b17_54.pdf