การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่าน ศูนย์ การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน